Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický pohár Rektora STU 2015 - 23.5.2015 a Pohár Bratislavy 2015

 

Usporiadateľ: Slovenská Technická Univerzita - CJŠ SjF STU - MŠVVaŠ SR, SAUŠ - Spoločenstvo Dračích lodí, RŠK, Mestská časť Ružinov a VŠK Strojár

             

Pod záštitou

rektora STU v Bratislave prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.

starostu  m.č. Ružinov  Ing. Dušana Pekára

Termín:           23.5.2015

Miesto:            Štrkovecké jazero Bratislava, Ružinov

Kategórie:       OPEN Mix – 12 až 20 pádlujúcich v lodi, štartujú spoločne posádky zložené z mužov a žien  (v posádke minimálne 4 pádlujúce ženy)

Riaditeľ pretekov: Ján Žiška, 0903 111 811,  e-mail: janoziska@gmail.com

Časový rozpis: 9,00 hod. – porada kapitánov v mieste pretekov

                        10,00 – 12,00 hod. – rozjazdy DL – každá posádka 3x

                        12,00 – 15,00 hod.

                        15,00 – 16,30 hod. -  semifinále a finále DL

                        16,30 – vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie

Postupový kľúč:  podľa počtu prihlásených posádok

 - súčet časov v 3 rozjazdách nasadí posádky do 2 semifinálových jázd po 3 lode a súčtom 2 semifinálových jázd nasadí posádky do finálových jázd po 3 lode

Výsledky:  budú zverejňované ihneď po dojazde lodí na oznamovacej tabuli

Lode, pádla, vesty a kormidelníka zabezpečuje usporiadateľ.

Prihlášky: posielajte emailom  na: janoziska@gmail.com     do 20.05.2015

Štartovné:       0,00 €/posádka akademici z STU

                       150,00 €/posádka

                       20,00 €/posádky – detská kategória

V lodi akademikov sa môžu zúčastniť študenti, doktorandi zamestnanci akademickej obce

Štartovné vopred do 22.05.2015 na č.ú. 0010478884/0900

                                               IBAN   SK0709000000000010478884

Štartovať môžu len pádlujúci, ktorí nie sú organizovaní vo výkonnostných súťažiach DL.

Súťažiaci nad 50 rokov môžu štartovať bez obmedzenia.

V Bratislave, 14.4. 2015