Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výsledky doplňujúcich volieb do ŠČ AS SjF STU v BA:

Celkovo bolo voliť 167 študentov, čo predstavuje približne 16,5% akademickej obce študentskej časti SjF.

1 Šímová Veronika 92
2 Majka Marek 89
3 Michal Marko 88
4 Čierny Matúš 71
5 Kvasný Patrik 69
6 Majstrík Andrej 66
7 Hladiš Peter Ing 62
8 Abrhan Filip 60
9 Kocúr Michal 55
10 Rusetskyi Ivan 41

Zvolení študenti budú nahrádzať odchádzajúcich senátorov (dokončenie Ing. / PhD. štúdia) podľa počtu získaných hlasov v nasledovnom poradí:

1 Šímová Veronika 92
2 Majka Marek 89
3 Michal Marko 88
4 Čierny Matúš 71
5 Kvasný Patrik 69
6 Majstrík Andrej 66
7 Hladiš Peter Ing 62

Harmonogram:

Možnosť podávať kandidátne listiny na doplnenie členov študentskej časti AS SjF STU do 21.04.2017, do 12:00

Podpísané kandidátne listiny je možné podávať emailom na adresu michal.orolin96@gmail.com a osobne na študentskom domove Mladá Garda izba C205, prípadne po emailovej dohode na Strojníckej fakulte.

Dátum volieb: 02.05.2017 a 03.05.2017, v čase od 9:00 do 12:00

Miesto konania volieb: Zasadacia miestnosť pri ústave matematiky, dvere č.004 na SjF STU v BA, Námestie slobody 17, Bratislava

Volebná komisia:

Predseda volebnej komisie: Michal Orolín
Člen volebnej komisie: Bc. Markus Melicher
Člen volebnej komisie: Bc. Peter Žiaček
Člen volebnej komisie: Ján Harvanec
Náhradník: Ivan Rusetskyi