Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Harmonogram:
Možnosť podávať kandidátne listiny na doplnenie členov študentskej časti AS STU do 12.10.2018, do 23:59
Zverejnenie kandidátných listin: od 15.10.2018

Kandidátne listiny je možné podávať emailom na adresu markus.melicher@stuba.sk alebo osobne po emailovej dohode.

Kandidátne listiny AS STU

Dátum volieb: 
23.10.2018, v čase od 8:00 do 12:00
24.10.2018, v čase od 8:00 do 12:00

Miesto konania volieb: Zasadacia miestnosť pri ústave matematiky, dvere č.004 na SjF STU v BA, Námestie slobody 17, Bratislava