Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 21.11.2019 sa na Strojníckej fakulte pri príležitosti "Dňa študentstva" boli ocenení najlepší študenti za svoju prácu na fakulte a študijné výsledky.

Dekan Strojníckej fakulty Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. za prítomnosti svojich prodekanov a predsedu akademického senátu doc. Ing. Františka Ridzoňa, CSc. ocenenil týchto 25 študentov:

1. Barbora Jurová Študent roka, najlepší študent prvého stupňa štúdia
2. Bc. Rastislav Kostelka Študent roka, najlepší študent  druhého stupňa štúdia
3 Ing. Markus Melicher Študent roka, najlepší študent tretieho stupňa štúdia
4. Bc. Veronika Šímová Študent roka, mimoriadna činnosť konaná v prospech STU
5.  Bc. Marek Habara Študent roka, mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja (kolektív)
6. Bc. Miroslav Krempaský Študent roka, mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja (kolektív)
7. Bc. Ondrej Potocký Študent roka, mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja (kolektív)
8. Bc. Matúš Pipich Študent roka, mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja (kolektív)
9. Daniel Pacek Študent roka, mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja (kolektív)
10. Bc. Martin Fabík Študent roka, mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja (kolektív)
11. Bc. Igor Kevický Študent roka, mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja (kolektív)
12. Samuel Jankove Študent roka, mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja (kolektív)
13. Adam Barus vynikajúce študijné výsledky
14. Matúš Burik vynikajúce študijné výsledky
15. Závodský Tomáš vynikajúce študijné výsledky
16. Mokrý Peter, Bc. vynikajúce študijné výsledky
17. Bc. Andrej Majstrík aktivity v ŠCS a AS SjF
18. Bc. Erik Škopec aktivity v ŠCS
19. Bc. Eva Vargová aktivity v ŠCS
20. Bc. Patrik Šíma aktivity v ŠCS a AS SjF
21. Bc. Marek Noga aktivity v ŠCS a AS SjF
22. Bc. Marián Semeš aktivity v AM Team Slovakia
23. Bc. Marek Rečlo aktivity v AM Team Slovakia
24. Ing. Dušan Šlachtič aktivity v FME Racing Team
25. Bc. Maroš Rázga aktivity v FME Racing Team