Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ponúkame zaujímave zážitky aj popri štúdiu...

„Rád by som vedel, ako sa tá plnená čokoláda vyrába...“. „Čože čokoláda, ale tie gumové cukríky, na okraji zelené, v strede červené a s bielou bodkou...“. Takto nejako sa vyvíjal pred časom rozhovor dvoch mladíkov na zástavke električky pri jednom bratislavskom gymnáziu. Najprv v nás vyvolal úsmev, ale po uvedomení si podstaty jeho významu hlavne istotu, že sme mladej generácii zrejme čosi dlžní, že v záplave moderných hračiek, mobilov a televízorov plných akčných filmov, nevedia nič o bežných veciach, o technických princípoch často banálnych a každodenne používaných predmetoch. Preto sa ani nemožno čudovať, že väčšina mládeže neinklinuje k technickým disciplínam a neskôr sa (z nevedomosti) nerozhodne pre štúdium na technike. A tak sa zrodil nápad, že by sme mohli niečím mladú, ale nielen mladú, generáciu zaujať.

CVTI SR realizovala program popularizácie vedy a tak sme využili možnosť propagácie štúdia techniky, zameranej na potravinárske, farmaceutické a chemické stroje a zariadenia. Koncom roka 2014 sme sa prezentovali v zabehnutom formáte CVTI vo „Vedeckej cukrárni“ s prednáškou zameranou na moderné spracovateľské technológie hlavne z oblasti výroby cukroviniek. Sála nabitá stredoškolákmi sa postupne preberala z letargie a na konci prednášky už bežala živá diskusia so zaujímavými, často neočakávanými otázkami. To nás presvedčilo, že osveta má určite zmysel. Ponuka odborných tém nášho ústavu oslovila viacerých režisérov, ktorí sa uchádzali o spracovanie popularizačných snímkou v CVTI a tak sme v spolupráci s viacerými agentúrami postupne pripravili scenáre filmových šotov určených pre širokú verejnosť aj odborníkov. Bola to dosť náročná práca nájsť spoločný jazyk tak, aby tomu rozumeli aj menšie deti a rovnako to oslovilo aj dospelých poslucháčov. Po dokončení nakrúcania sme si vždy s filmovými štábmi zatlieskali a tešili sme sa, ako by sme získali prinajmenšom filmového Oskara. A tak postupne vznikol dokument pre televíziu TA3 v rámci cyklu „Veda na dosah“ odvysielaný 15.09.2015 o profile pracoviska vo vzdelávaní  a ťažiskových výskumných témach ústavu, pre televíziu STV2 v rámci cyklu „Spektrum vedy“ filmový dokument „Stroje pre práškové technológie“ odvysielaný 10.09.2016 o možnostiach spracovania práškových materiálov lisovaním a extrúziou a pre televíziu STV2 snímok nazvaný „Strojári“ odvysielaný 03.12.2016 o kompaktovaní práškových odpadov.

Hodiny prípravy scenárov, opakovanie niektorých scén, ak režisér nebol spokojný, zostrihanie surových sekvencií, toho všetkého bol kolektív Ústavu procesného inžinierstva SjF STU pod vedením prof. Ing. Mariána  Peciara, PhD. súčasťou. Odmenou za vynaloženú námahu boli ohlasy od známych aj neznámych ľudí, a to aj zo zahraničia a konštatovania, že aj taká netradičná oblasť výskumu môže byť vo svojej podstate zaujímavá. Myslíme si však, že pre popularizáciu vedy a techniky sa stále v spoločnosti nerobí dostatok, mladí ľudia zabíjajú veľa času sledovaním rôznych brakových produktov a nemožno sa potom čudovať, že pre štúdium techniky sa nerozhoduje také množstvo absolventov stredných škôl, ako by sa očakávalo pre naplnenie požiadaviek trhu práce. Sme však optimisti a propagácii technického vzdelávania sa zo všetkých síl budeme venovať aj naďalej. Podrobnejšie informácie sú uvedené na webe pracoviska

http://www.sjf.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-procesneho-inzinierstva.html?page_id=3042

 a na facebooku ústavu

https://www.facebook.com/UPI.SjF.STU/videos/1066755883361112/

alebo sú stiahnuteľné v archíve televíznych spoločností a na webe CVTI. Neváhajte, môžete si u nás všetko vyskúšať...

 

Ing. Peter Peciar, PhD.

ÚPI SjF STU