Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

4. 2. 2022 prevzal tím profesora Mariána Peciara cenu za Inovatívny čin roka 2020. Tím zvíťazil v kategórii Technologická inovácia.

Podarilo sa im vyvinúť technologickú linku na vysoko efektívne bezodpadové spracovanie multikomponentných hnojív s využitím granulátora s plochou matricou.

Do 14. ročníka súťaže bol prihlásených rekordný počet 35 návrhov v štyroch kategóriách. Súťažiaci mohli prihlásiť inovácie, ktorých inovačný proces bol dokončený v kalendárnom roku 2020 a boli aj uvedené do praxe.

Minister hospodárstva Richard Sulík pri odovzdávaní cien konštatoval, že inovácie vo firmách sú životne dôležité pre rozvoj celého Slovenska. „Keď prestane krajina a firmy inovovať, prestanú sa rozvíjať a potom nasleduje takmer vo všetkých prípadoch úpadok. Toto je niečo, čo určite nechcem ani pre firmy, ani pre krajinu ako celok," dodal minister Sulík. Zdôraznil aj význam ochrany duševného vlastníctva pri inováciách.

„Som presvedčený, že na univerzitách máme veľký potenciál ponuky inovácií pre priemysel a nie je pravda, že naše technické univerzity nemajú kvalitu porovnateľnú so zahraničím. Ako povedal minister Sulík pri odovzdávaní cien, neoddeliteľnou súčasťou inovácií je ochrana duševného vlastníctva. Patenty sú pre technikov minimálne takým dôležitým výstupom vedy a výskumu na univerzitách, ako články v renomovaných časopisoch. Bolo by namieste, aby zvýšenú pozornosť a podporu v hodnotení výstupov v tejto kategórii venovalo aj Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu,“ povedal líder tímu ocenených inovátorov Strojníckej fakulty STU profesor Marián Peciar.

 

Podrobnejšie informácie o ocenených inovatívnych činoch a zoznam prihlásených súťažných návrhov