Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU v Bratislave získala Čestné uznanie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2015
za exponát: ABS/TSC Simulátor z Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky. 

Cena bola odovzdaná za inovatívne konštrukčné riešenie standu pre simuláciu šmykových situácií kolies automobilov. 

Čestné uznanie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2015 prevzal dekan fakulty doc. Ing. Hučko, Phd. spolu so študentami Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky.