Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Baví ťa modelovanie a simulácia konštrukcií?
Bavia ťa CAD systémy?
Zaujímaš sa o moderné, pevné a ľahké konštrukcie?
Chceš vedieť, ako sa modelujú a vznikajú produkty?

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality ťa pozýva na prvú z radu popularizačných prednášok s názvom

APLIKÁCIA MKP SYSTÉMOV V KONŠTRUKTÉRSKEJ PRAXI

Čaká na teba zaujímavá prednáška s témou využitia metódy konečných prvkov v konštruktérskej praxi, praktické ukážky vrátane možnosti „ošahať“ si MKP naživo.

Termín: 28.3.2018 od 9:00 hod.
Miestnosť: 450, 4. poschodie
Prednášajúci: Ing. J. Ondruška, PhD. , Ing. J. Úradníček, PhD. ...
Prihlás sa do: 27.3.2018 do 14,00 hod. Pošli mail na ingrid.souckova@stuba.sk, kde uvedieš svoje meno, priezvisko a ročník.

Tešíme sa na teba!

Stručná osnova prednášky:

  1. Promo a predstavenie štúdia na ústave – všeobecné, odborná štruktúra, profil absolventa
  2. Úvod do problematiky MKP 
  3. využitie metód MKP v praxi, rôzne typy simulačných úloh 
  4. Softvéry využívajúce MKP v inžinierskej praxi, ktoré vám predstavíme Catia Dassault Systemes, Simulia, Solidworks, Inventor, Abaqus, Scia Engineer, Ansys, Adams, EDEM Simulation, Nástroje pre MKP tvárnenia, Nástroje pre MKP odlievanie, Nástroje pre MKP vstrekovania plastov a iné nástroje MKP 
  5. Využitie výpočtových metód v CAD-e
    Skrutky, Perá, Drážkovanie, Hriadele, Nosníky, Ložiská, Remeňové prevody, Reťazové prevody, Vačkové mechanizmy, Lineárne vedenia, Pružiny.