Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

F O T O G A L É R I A

Počet súťažných prác : 109

Počet autorov: 115
Sekcia

Energetika

1. miesto Bc. Stanislav Gajdošík
Možnosti nasadenia expanznej turbíny na regulačnej stanici zemného plynu využívaného v technológii výroby čpavku v podniku Duslo Šaľa. 
(Ing. Ján Rajzinger, PhD.)
2. miesto Leo Hrtan
Možnosti inštalácie fotovoltických panelov na streche Strojníckej fakulty STU..
(doc. Ing. František Urban, CSc.)
3. miesto Bc. Matúš Kormanec
Návrh využitia bioplynu v kogenerácii.
(Ing. Ľubor Kučák, CSc.)
Literárny fond SR
Bc. Dušan Markovič
APLIKÁCIA VÝSLEDKOV TESTU RADIÁLNEHO KOMPRESORA NA POŽADOVANÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY.
(doc. Ing. František Ridzoň, CSc.)
Sekcia

Dopravné a pracovné stroje

1. miesto Bc. Forrai Michal, Bc. Izák Ondrej, Bc. Vido Ján, Bc. Zima Michal
Konštrukčný návrh lesného pásového miniťahača – „železný kôň“ na dopravu materiálu a ťahanie dreva, a návrh prepravného vozíka (pohon, podvozok, manipulátor, vozík).
(prof. Ing. L. Gulan, PhD., doc. Ing. I. Mazurkievič, CSc.)
2. miesto Bc. Toman Rastislav
Aplikácie alternatívnych palív v spaľovacích motoroch
(doc. Ing. M. Polóni, PhD., Ing. A. Chríbik)
3. miesto Bc. Babál Marián, Bc. Jankovič Peter, Bc. Jankových Igor, Bc. Šmahelová Daniela
Koncepčný návrh teleskopického rýpadla novej generácie hmotnostnej kategórie 18t (podvozok, otočná nadstavba, pracovné zariadenia, kabína).
(doc. Ing. I. Mazurkievič, CSc., prof. Ing. J. Bukoveczky, CSc.)
Literárny fond SR
Machala Patrik
NÁVRH KINEMATIKY ŠLAPACIEHO MECHANIZMU BICYKLA.
(prof. Ing. M. Vereš, PhD.)
sekcia

Výrobné systémy, ENVIROMENTÁLNA TECHNIKA a MANAŽMENT KVALITY

1. miesto Bc. Mikuláš Gergel
Konštrukčné riešenie hydraulického briketovacieho lisu strednej triedy.
(Ing. Juraj Ondruška, PhD.)
2. miesto Bc. Branislav Bako
Optimalizácia logistických procesov v spoločnosti NEMAK Slovakia s.r.o. s využitím simulačných metód.
(doc.Ing.Vladnimír Jerz, PhD.)         
3. miesto Bc. Pavol Medovič
Konštrukčný návrh malej veternej turbíny.
(Ing. Juraj Beniak, PhD.)
Literárny fond SR
Bc. Fratisek Petrík
ZLEPŠENIE SYSTÉMU ÚDRŽBY VO VÝROBNOM PODNIKU.
(Ing. Andrej Červeňan, PhD.)
sekcia

STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY

1. miesto Bc. Branislav Trojan
Laboratórne zariadenie na termické spájanie kov - plast.
(doc. Ing. Pavol Sejč, PhD.)
1. miesto Bc. Lukáš Habara
Možnosti spájania pozinkovaného oceľového plechu s hliníkom metódou CMT.
(Ing. Judita Belanová, PhD.)
3. miesto Bc. Eva Holičová
Štúdium podmienok a parametrov termického spájania ocele s termoplastom.
(Ing. Judita Belanová, PhD.)
Literárny fond SR
Práca nenavrhnutá.
sekcia

Informačná a automatizačná technika

1. miesto Bc. Lukáš Bartalský
Modelovanie a návrh riadenia aktívneho pruženia automobilu.
(doc. Ing. Cyril Belavý, PhD.)
2. miesto Bc. Tomáš Benko
Riadenie invertovaného kyvadla systémom B&R.
(Ing. Martin Juhás, PhD. )
3. miesto Bc. Boris Ryban
Aplikácia technológie AS-Interface Safety at Work pri riadení modulárneho výrobného systému.
(Ing. Martin Juhás, PhD.)
Literárny fond SR
Bc. Boris Barbolyas
Tvorba neurónových modelov logických funkcií.
(doc. Ing. Peter Végh, PhD.)
sekcia

Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel

1. miesto Bc. Ján Štefančík
Simulácia jednoosového stláčania sypkých materiálov pomocou FEM.
(Ing. Alexander Krok, PhD.)
2. miesto Bc. Róbert Komorech
Návrh dýzového atomizačného zariadenia srvátkového proteínového koncentrátu.
(Ing. František Dzianik, PhD.)
3. miesto Bc. Lukáš Fraňo
Čistenie odpadových vôd z povrchovej úpravy automobilových karosérií.
(Ing. František Dzianik, PhD.)
Literárny fond SR
práca nenavrhnutá
sekcia

Hydraulické stroje

1. miesto Bc. Zoltán Csuka
Jednostupňové bagrovacie hydrodynamické čerpadlo.
(prof. Ing. Michal Varchola, CSc.)
2. miesto Bc. Martin Vrábel
Axiálne odvodňovacie čerpadlo.
(prof. Ing.Michal Varchola,PhD.)
3. miesto Bc. Zoltán Fuszko
Vertikálne diagonálne čerpadlo.
(prof. Ing. Michal Varchola, CSc.)
Literárny fond SR
Bc. Žaneta Sojková
Energetické využitie rieky Nitry na lokalite Nové Zámky – Zúgo.
(Ing. Róbert Sikhart, PhD.)
sekcia

Mechatronika

1. miesto Martin Gavenda
Návrh brzdového systému pre automobil Formula student.
(Ing. Jana Harakaľová, PhD.)
2. miesto Július Petőcz
Návrh nárazového tlmiča pre automobil Formula student.
(prof. Ing. Peter Šolek, PhD.)
3. miesto Juraj Majera
Meranie a modelovanie prejazdu automobilu cez prekážku.
(Ing. Vendelín Hók, PhD.)
Literárny fond SR
Tibor Taldík
Vplyv hrúbky tenkostenných profilov na presnosť Bredtových vzťahov.
(Ing. Matúš Margetin, PhD. )
sekcia Aplikovaná mechanika
 
1. miesto Michal Ando
Simulácia hviezdicového motora v prostredí MSC ADAMS.
(Ing. Vendelín Hók, PhD.)
2. miesto Bc. Radko Kozakovič
Baliaci stroj bryndze.
(Ing. Vendelín Hók, PhD.)
3. miesto Bc. Milan Koman
Optimalizácia pracovného zariadenia vozidla AVIA MP 16.
(Ing. Vendelín Hók, PhD.)
Literárny fond SR
Bc. Boris Filip
Modelovanie a simulácia aktívneho pruženia automobilu.
(doc. Ing. Cyril Belavý, PhD.)
sekcia

Cudzie jazyky

1. miesto Pavol Mrázko
Synthetic fuels – history and future.
(Kevin Slavin, B. A.)
Bc. Bruno Musil 
BESTIMMUNG DER MATERIAL PARAMETER VON HYPERELASTISCHEN MATERIAL.
(Mgr. Katarína Vassalová)
2. miesto  Bc. Dominik Dubovský
Air-conditioning systems.
(Kevin Slavin, B. A.)
3. miesto Marek Raček, Peter Nipča
Formula car.
(Malcolm Jones, B.A.)
Literárny fond SR
Práca nenavrhnutá
sekcia

MERANIE A SKÚŠOBNÍCTVO

1. miesto Bc. Katarína Balonová
Meranie vplyvu aerodinamického tvaru lopatiek na výkon veterného generátora.
(prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.)
2. miesto  Bc. Tomáš Kopunec
Vplyv vlastností termočlánkov a iných ovplyvňujúcich faktorov na presnosť merania teploty.
(doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.)
3. miesto Bc. Tomáš Beták
Paralelná kinematická štruktúra typu tricept.
(doc. Ing. Eva Kureková, CSc.)
Literárny fond SR
Práca nenavrhnutá
sekcia

Electro-mechanical systems

1. miesto Cyril Babál
Power Amplifiers.
 (doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.)
2. miesto Bc.Michal Lacko
Modalna analyza prevodovej sustavy s HCR ozubenim (Modal analysis of systems with HCR gear toothing).
(doc. Ing. Stanislav Žiaran, PhD.)
Bc. Marcel Madarasz
DEVELOPEMENT AND TESTING OF A NOVEL TACTILE TONOMETRY DEVICE (BIOMECHANIKA).
(doc. Ing. Roland Jančo, PhD. )
3. miesto Ján Trnovec
Multivibrators.
(doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.)
Literárny fond SR
Ivan Kováč
AUDIO AMPLIFIERS.
(doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.)