Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na Strojníckej fakulte STU sa uskutočnila dňa 15.4.2015, tak ako po iné roky, Študentská vedecká konferencia (ŠVK). Konferencia dáva priestor hlavne končiacim študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia k prezentácii ich vlastných záverečných (vedeckých alebo odbornýchprác v sekciách spadajúcich pod príslušné študijné odbory SjF.

VYHODNOTENIE ŠVK „STROJÁRSTVO 2015“


Sekcia

Energetika

1. miesto Bc. Marek Uherčík
Aplikácia metódy riadenia údžby a inšpekcií založenej na rizikách na 27 MW turbokompresorovej jednotke.
(Ing. Ján Rajzinger, PhD.)
2. miesto Andrej Holúbek
Meranie krídla v aerodynamickom tuneli.
(Ing. Jozef Bereznai, PhD.)
3. miesto Bc. Branislav Zorkócy
Citlivostná analýza fyzikálnych a geometrických parametrov pri meraní prietoku ZP clonovými meradlami.
(Ing. Ján Rajzinger, PhD.)
Literárny fond SR
Bc. Radka Ščítna
VÝPOČET PARNEJ TURBÍNY S REGULAČNÝM STUPŇOM.
(prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.)
Sekcia

Dopravné a pracovné stroje

1. miesto Bc. Karol Ozimy
PREVODOVKA PRE DIFERENCIÁLNY HYDROSTATICKÝ POHON ŤAHAČA.
(doc. Ing. I. Mazurkievič, CSc.)
2. miesto Bc. Jozef Láskavý
KOMUNÁLNE VOZIDLO AKO NOSIČ PRACOVNÝCH NADSTAVIEB S HMOTNOSŤOU 5T.
(prof. Ing. L. Gulan, PhD.)
3. miesto Bc. Juraj Žilka
POSÝPACIA NADSTAVBA KOMUNÁLNEHO VOZIDLA S NOSNOSŤOU 5T.
(Ing. P. Slovák, PhD.)
Literárny fond SR
Bc. Norbert Káčer
ANALÝZA A OPTIMALIZÁCIA SPOJKY AUTOMOBILU.
(doc. Ing. Ľ. Magdolen, CSc.)
sekcia

Jazyková odborná komunikácia

1. miesto Martin Jajcay
SYNTHETISCHE SUPERHYDROPHOBIZITÄT
(Mgr. Tatiana Šuniarová)
2. miesto Bc. Gabriel Batista
AUTOMATIC STEERING CONTROL SYSTEM DESIGN
(Mgr. Jana Lokajová)
2. miesto Lukáš Košický
FME RACING TEAM
(Malcolm Jones, Bc.)
3. miesto Marek Molent
VEHICLE AERODYNAMICS
(Malcolm Jones, Bc.)
Literárny fond SR
Martin Jajcay
SYNTHETISCHE SUPERHYDROPHOBIZITÄT
(Mgr. Tatiana Šuniarová)
sekcia

Environmentálna technika a manažment kvality

1. miesto Bc. Zoltán Bohuš
VÝUČBOVÝ SYSTÉM V PROSTREDÍ PLANT SIMULATION.
(doc. Ing. Marián Králik, PhD.)
2. miesto Bc. Viktor Poržolt
STANOVENIE VPLYVU VYBRANÝCH KONŠTRUKČNÝCH PARAMETROV PROCESU ZHUTŇOVANIA NA VÝSLEDNÚ KVALITU VÝLISKOV Z BIOMASY.
(doc. Ing. Peter Križan, PhD.)
3. miesto Michal Habovštiak
NÁVRH ROBOTIZOVANÉHO PRACOVISKA V SYSTÉME ROBOTSTUDIO PRI TECHNOLOGICKEJ OPERÁCIÍ LEPENIA.
(Ing. Martin Komák)
Literárny fond SR
práca nenavrhnutá
sekcia

Informačná a automatizačná technika

1. miesto Bc. Lucia Mihályová, Bc. Peter Častulík
Simulátor protiblokovacieho brzdového systému.
(Ing. Martin Juhás, PhD.)
2. miesto Bc. Marián Géci
Počítačové videnie v mobilnej robotike.
(doc. Ing. JánVachálek, PhD.)
3. miesto Bc. Adam Domin
Návrh bodovej zváracej linky s využitím simulačného softvéru ABB RobotStudio.
(doc. Ing. JánVachálek, PhD.)
Literárny fond SR
práca nenavrhnutá
sekcia

Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel

1. miesto Bc. Lukáš Durin
Prúdový kompresor.
(Ing. František Dzianik, PhD.)
2. miesto Veronika Rybanská
Čerpacia a kompresorová technika v technológiách ČOV.
(Ing. František Dzianik, PhD.)
3. miesto Bc. Peter Špaček
Návrh prehrievača pary.
(Ing. Martin Juriga, PhD.)
Literárny fond SR
Roland Nagy
LABORATÓRNA STANICA PRE VÝROBU PIVA
(doc. Ing. Roman Fekete, PhD.)
sekcia

Hydraulické stroje

1. miesto Bc. Miroslav Jančovič
Konštrukčný návrh kalového čerpadla.
(doc. Ing. Branislav Knížat,CSc.)
2. miesto Bc. Marek Smolár
Konštrukčný návrh jednostupňového supersonického ejektora.
(doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.)
3. miesto Bc. Filip Kormanec
Konštrukčný návrh aeračného zariadenia.
(doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.)
Literárny fond SR
Bc. Michal Némethy
Úprava skúšobného okruhu pre proporcionálne rozvádzače.
(doc. Ing. Jozef Krchnár, CSc.)
sekcia

Mechatronika

1. miesto Ľuboš Gašparovič, Igor Provazník
Kvadrokoptéra 3000 GPT.
(Ing. Marek Gašparík, Ing. Michal Černý)
2. miesto Michal Valanec
Modálna analýza rámu formuly AM 14.
(Ing. Jana Harakaľová, CSc.)
3. miesto Bc. Cyril Babál
Inovatívne metódy v detekcii a vyhodnocovaní koróznych napadnutí.
(prof.Ing. Stanislav Žiaran, CSc.)
Literárny fond SR
práca nenavrhnutá
sekcia Aplikovaná mechanika
1. miesto Bc. Martin Gavenda
Návrh zariadenia na zisťovanie životnosti optovláknovým senzorom.
(Ing. Vladimír Chmelko, PhD.)
2. miesto Bc. Gabriel Batista
Návrh riadiaceho systému vozidla na meranie záťaže nápravy pri prejazde zákrutou.
(Ing. Martin Garan, PhD.)
3. miesto Bc. Gyula Petőcz
Využitie MKP v prostredí MSC.ADAMS.
(Ing. Marrek Maták)
Literárny fond SR
Bc. Oliver Rovný
Analýza a návrh posuvnej sústavy CNC frézovačky.
(Ing. Martin Garan, PhD.)
sekcia

Electro-mechanical systems

1. miesto Jozef Paulišin
Vaakum Magnetic Train.
 (doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.)
2. miesto Bc. Ivan Kováč
Optimalization of shafts.
(doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.)
3. miesto Bc. Juraj Berezňák
Tactile Screen.
(doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.)
Literárny fond SR
práca nenavrhnutá

FOTOGALÉRIA