Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Úradné hodiny študijného oddelenia počas hlavných prázdnin (od 6.7.2015 do 21.8.2015) sú len v pondelok a v stredu od 10.00 do 12.00 hod. 
Úradné hodiny počas zápisov (t.j. od 24.8.2015 do 8.9.2015) sú ZRUŠENÉ.

Zápisy
Denná forma štúdia
1. ročník bakalárskeho štúdia (BŠ)                       24.08.2015 - 26.08.2015
2. ročník BŠ                                                       02.09.2015
3. ročník BŠ                                                       03.09.2015
1. ročník inžinierskeho štúdia (IŠ)                        27.08.2015 - 28.08.2015
2. ročník inžinierskeho štúdia (IŠ)                        04.09.2015 
 

Slávnostné otvorenie ak. roku 2015-2016             21.09.2015
Imatrikulácia študentov 1. ročníka BŠ                 21.09.2015