Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pred vygenerovaním elektronickej prihlášky si dôkladne preštudujte informácie o príjmacom konaní !!!

Celý postup v dokumente PDF

Elektronickú prihlášku na štúdium podávate na adrese https://is.stuba.sk/ .

 

Na vstup použite jeden z 3 spôsobov:

 • Ak nie ste študentom univerzity a nikdy ste sa u nás neprihlasovali použite možnosť:
  Vstúpiť do systému e-prihlášok ako nový užívateľ (prvý krát sa prihlasujem)
  Budú Vám vygenerované prihlasovacie údaje na prístup k nej (tie si zapamätajte alebo zapíšte, pri prihlasovaní ich systém ukáže iba raz.
 •  Už som užívateľom systému e-prihlášok, poznám svoje prihlasovacie meno a heslo. V takomto prípade použite na vstup do systému e-prihlášok možnosť:
  Vstúpiť do systému e-prihlášok ako užívateľ e-prihlášok
 •  Ako študent univerzity použite voľbu:
  Vstúpiť do systému e-prihlášok ako používateľ AIS

V ďalšom kroku si vyberte Strojnícku fakultu. Ďalej si vyberte “typ  štúdia - bakalársky”.

Cez šípku v stĺpci “vybrať” si zvoľte študijný program, ktorý chcete študovať.

V ďalšom okne vyplňte základné údaje (meno, priezvisko, e-mail, vyberte pohlavie, rodné číslo) a kliknite na “založiť e-prihlášku a pokračovať”.

Systém Vám vypíše prihlasovacie údaje - tie si zapíšte, lebo sa zobrazia iba raz!!!

 Potom sa môžete prvý raz prihlásiť do evidencie e-prihlášok kliknutím na príslušný odkaz.

Po prihlásení sa do systému, v ďaľšom okne vyplňte sekcie Osobné údaje, Adresy uchádzača Známky za strednú školu. Stav kompletnosti sekcie Vám bude ukazovať farba guličky – ak bude zelená v osobných údajoch a adrese, všetko je v poriadku. Nevyplnené položky v prihláške sa zobrazia vo vrchnej časti stránky.

Ak vyplníte jednu časť, späť sa vrátte kliknutím v dolnej časti obrazovky na Späť na evidenciu e-prihlášok.

Ak má Vaša stredná škola vedenú elektronickú žiacku knižku v spoločnosti aSc (žiacka knižka - aScAgenda), môžete si importovať zostavu známok priamo z ich portálu kliknutím na tlačidlo Načítať známky zo Žiackej knižky aSc a zadaním Vašich prihlasovacích údajov. Link je nad zoznamom predmetov. Načítané alebo vložené známky nezabudnite dať uložiť klinutím na Uložiť zadané známky.

Študijná referentka na fakulte Vám musí najprv potvrdiť Vami vloženú zostavu známok, až po záväznom podaní prihlášky sa stav guličky zmení na zelený.

Pri vkladaní údajov nezabudnite všetky zmeny dať uložiť a čítajte sprievodné texty.

Keď budete mať sekcie osobných údajov, adries a známky vyplnené, prejdite na samotné podanie e-prihlášky kliknutím na príslušnú ikonu. Takáto e-prihláška je v stave rozpracovaná, treba ju ešte záväzne podať kliknutím na šípku v stĺpci “podanie e-prihlášky”.

Následne odsúhlaste vyhlásenie o osobných údajoch a potvrďte - Záväzne podať e-prihlášku.

Týmto krokom sa zmení stav prihlášky z “rozpracovaná” na stav “podaná e-prihláška”.

V časti “Údaje o prihláške” máte možnosť zvoliť si náhradný študijný program. Kliknite na šípku v stĺpci “vstup”.

Môžete si vybrať až dva alternatívne programy. Zmeny dajte uložiť.

V časti “zaplatené” máte uvedené informácie k platbe za prihlášku.

 Môžete zaplatiť aj online platobnou kartou. Iným spôsobom platby musíte zadať správny variabilný symbol!!!


V časti “dokumenty” nahrajte elektronicky všetky povinné dokumenty.

Na konci riadku máte zadaný termín, do ktorého musíte stihnúť vložiť dokumenty. V stĺpci “doplňujúce informácie” sú vložené bližšie popisy požadovaných dokumentov.

Po vložení dokumentov sa zmení gulička v stĺpci “stav” na inú farbu, bližšie vysvetlenie je v legende.