Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážené dámy, vážení páni,
práve v tomto roku si pripomíname na Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 70. výročie začiatkov vzdelávania strojných inžinierov. Aj touto cestou Vám chcem poďakovať za doterajšiu spoluprácu. Bude pre mňa veľkou cťou, keby ste prijali pozvanie na oficiálne oslavy výročia, ktoré sa uskutočnia 20-22.10.2010 Teším sa na spoločné stretnutie.

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Program osláv:
20. október 2010
9:00 Udelenie titulu Doctor honoris causa (Dr.h.c.) prof. Ing. Monike Ivantysynovej, PhD. , Purdue University (USA) Aula D. Ilkoviča, Mýtna 36, STU v Bratislave
14:00 Slávnostné zasadnutie vedeckej rady Strojníckej fakulty STU v Bratislave Aula A. Stodolu, Nám. slobody 17, SjF STU v Bratislave,
15:30 Vernisáž obrazov Jozefa Tihányiho
15:45 Recepcia Respírium SjF, Nám. slobody 17, SjF STU v Bratislave,
19:00 Folklórny večer: Bratislavské hudobné divadlo Teatro Wustenrot - Dom odborov Istropolis, 2.posch.

21. október 2010

9:00 Medzinárodná vedecká konferencia „Strojné inžinierstvo 2010“ Priestory fakulty. Nám. slobody 17, SjF STU v Bratislave,
9:00 Plenárne rokovanie
13:00 Rokovanie v sekciách

22. október 2010
10:00 Otvorenie spoločných laboratórií SjF – VW Ťažké laboratórium. Nám. slobody 17, SjF 11:00 Priateľské stretnutie Priestory SjF, Nám. slobody 17, SjF STU v Bratislave,
13:00 Repromócia absolventov po 45 rokoch Poslucháreň S4. Nám. slobody 17, SjF STU v Bratislave

R.S.V.P.:
do 8. októbra 2010 alebo elektronicky Adriana Godányová , tel: + 421 2 57296 180, e-mail: adriana.godanyova@stuba.sk alebo elektronickým formulárom na stránke www.sjf.stuba.sk . Prosím uveďte, na ktorej časti osláv sa zúčastníte a obratom vám pošleme pozvánku na vyznačenú akciu.