Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 2. októbra 2014 vyvrcholil 7. ročník súťaže o Cenu Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie. Slávnostný akt udeľovania ocenení sa konal v reprezentačných priestoroch historickej radnice Banskej Bystrice. Na tejto udalosti sa zúčastnila podpredsedníčka Národnej rady SR, JUDr. Jana Laššáková, primátor mesta Banská Bystrica, Mgr.  Petra Gogola a ďalší významní hostia. 

Šesť členná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov príslušných rezortov, Slovenskej technickej univerzity a Úradu priemyselného vlastníctva SR hodnotila 28 technických a dizajnérskych riešení, návrhov na Cenu Jána Bahýľa. 

Dekan strojníckej fakulty STU v Bratislave,  prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD, spolu s  Ing. Martinom Grmanom obdržali z rúk predsedu Úrady priemyselného vlastníctva  Mgr. Ľuboša Knotha Čestné uznanie predsedu ÚPV SR za Patent SK 286877 – Spôsob lisovania peliet zo sypkej organickej a/alebo anorganickej suroviny alebo surovinovej zmesi a lis na pelety.