Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

        O tom, že meranie a metrológia sa vyskytuje vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti nie je pochýb a nie je tomu inak aj v meteorológii (vo vede zaoberajúcej sa atmosférou, ktorá sa zaoberá zložením, stavbou, vlastnosťami, javy a deji v nej prebiehajúcimi, napríklad aj predpovedí počasia).

V rámci meteorologickej konferencie JIZERKA 2022, ktorú organizoval Český hydrometeorologický ústav a Česká meteorologická spoločnosť od 17. mája 2022 do 19. mája 2022 v osade Jizerka v Jizerských horách bol ocenený autorský kolektív na čele s Mgr. Ing. Janom Rybářom, PhD. za 2. najlepší príspevok a prednášku v rámci tejto konferencie.

„Horská“ konferencia bola venovaná prezentácii a riešeniu prevádzkových problémov meteorológie, klimatológie, hydrológie a kvality ovzdušia najmä v stredných a vyšších polohách, kde je meranie veličín ako teplota, tlak, vlhkosť a pod., spracovanie nameraných dát a ich interpretácia, vrátane predpovede počasia náročnejšia než v polohách nižších.

Cenu za najlepší príspevok a prezentáciu s názvom: „Námrazovka“ odovzdala predná česká meteorologička RNDr. Taťána Míková, ktorá moderuje v Českej televízii reláciu „Předpověď počasí“, zároveň je aj predsedníčkou Českej meteorologickej spoločnosti.Obrázok 1: Ocenený autorský kolektív s organizátormi konferencie. Zľava: Ing. Pavel Lipina (podpredseda Českej meteorologickej spoločnosti); Ing. Patrik Grosinger, PhD.; Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.; RNDr. Taťána Míková (predsedkyňa Českej meteorologickej spoločnosti); Ing. Ivan Fiťka, PhD. Obrázok 2: Víťazný pohár za 2. miesto – pohár vyrobený v najstarších nepretržite fungujúcich sklárňach na svete v Harrachove (Sklárňa Harrachov). 


2. miesto pre autorský kolektív: Jan Rybář, Milan Záhorec, Patrik Grosinger, Adam Vincze, Ivan Fiťka (SjF STU Bratislava & DPB, a. s.) za konferenčný príspevok a prednášku s názvom „Námrazovka“ bolo ocenené víťazným pohárom a finančným poukazom na nákup v kníhkupectve Luxor.

Námrazovka, resp. námrazové vozidlo (električka a trolejbus) je závislé od predpovede počasia a jeho úlohou je chrániť troleje pred tvorbou námrazy. Mrznúci dážď/mrholenie dokáže spôsobiť obrovské problémy v doprave a je potrebné týmto situáciám predchádzať práve vypravením námrazových vozidiel do siete mestskej hromadnej dopravy, čo je závislé na kvalitnom meraní dát a meteorologických predpovedí.

Príspevok bol podporený projektmi: KEGA 023STU-4/2020, KEGA 013STU-4/2021, VEGA 1/0687/21 a ITMS: 313011V334 s názvom „Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov“.


Obrázok 3: Námrazové vozidlá.Obrázok 4: Pohľad na osadu Jizerka (v Jizerských horách) z vrchu Bukovec.


Na meteorologickej konferencii boli za SjF STU prezentované 3 príspevky:

V kategórii: „IV.  Problematika měření na horách – horské stanice, meteorologické přístroje a technika na horách“

• Jan Rybář, Milan Záhorec, Patrik Grosinger, Adam Vincze, Ivan Fiťka (SjF STU Bratislava & DPB, a. s.), príspevok s názvom „Námrazovka“, prezentoval: Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD. (ÚAMAI, SjF STU)

• Jan Rybář, Peter Medrický, Andrej Miček (SjF STU Bratislava), príspevok s názvom „Systém managementu měření (zabezpečení meteorologické měřicí techniky)“, prezentoval: Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD. (ÚAMAI, SjF STU) V kategórii: „VIII.  Problematika předpovědi počasí, synoptické hodnocení a hydroprognóza zejména ve středních a vyšších oblastech“

• Patrik Grosinger (SjF STU Bratislava), príspevok s názvom: „Meteorologické postřehy z volnočasového paraglidingového létání“, prezentoval: Ing. Patrik Grosinger, PhD. (ÚAMM, SjF STU)

Podrobnosti z konferencie (program, zborník príspevkov, prezentácie,...)
nájdete na stránke: http://www.cmes.cz/cs/node/480