Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave
si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné vyvrcholenie osláv

160. výročia narodenia prof. Aurela Stodolu - Deň prof. Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave

Miesto: Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU na Námestí slobody 17 v Bratislave
Termín: 2. Decembra 2019 o 13:00 hod.

Program:
- Pamätná spomienka pri buste Aurela Stodolu
- Slávnostné otvorenie a privítanie hostí
- Odovzdanie pamätných medailí
- Život a dielo vedca:
     - pán Miro Šuvada, Management & IT Consulting, Zürich
     - Prof. Dr. Juraj Hromkovič, ETH Zürich
- Premietanie filmu
- Raut a kultúrny program (15:00)

Potvrdenie účasti do 27. novembra 2019 cez registračný formulár alebo priamo na :
E-mail: adriana.godanyova@stuba.sk
Viac informácií: katarina.grandova@stuba.sk

pozvánka v PDF

registračný formulár: