Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Celkovo už 16-ty krát udeľovala Rada SPNZ NZ (Slovenský plynárenský a naftový zväz) cenu za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti plynárenstva. Cenu prof. Nemessányiho (udeľovaná od r. 2012, v rokoch 2005-2011 sa udeľovala pod názvom Národná cena plynárenského priemyslu) získal absolvent Strojníckej fakulty Ing. Erik Slušný.

Rada SPNZ o udelení ceny rozhodla ešte na svojom koncoročnom zasadnutí, z dôvodu pandemických opatrení bola cena oficiálne odovzdaná prezidentom SPNZ Ing. Tomášom Malatinským až 29.marca 2021. Prácu s názvom „Analýza vplyvu defektov na integritu potrubí“ vypracoval pod vedením doc. Vladimíra Chmelka. Práca bola venovaná analýzam rôznych defektov vyskytujúcim sa po viacročnej prevádzke potrubí a ich vplyvom na integritu (tlakovú bezpečnosť) pri prevádzkových tlakoch v spolupôsobení prídavných ohybových namáhaní. Výsledky náročných simulácií prezentované v práci a ich prehľadná interpretácia je cenným príspevkom pri posudzovaní prevádzkyschopnosti starších úsekov plynovodov.

Rada SPNZ oceňuje každoročne najlepšie diplomové práce tých študentov, ktorí ukončia štúdium výnimočnou, inovačnou diplomovou prácou, zameranou na problematiku plynárenstva a príbuzné odbory alebo prácou, ktorá sa dotýka niektorej z oblastí strategických princípov Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU). Celkovo je to už deviata prvá cena v tejto súťaži pre Strojnícku fakultu STU v Bratislave.