Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pracovníci ÚAMM Strojníckej fakulty STU v Bratislave v spolupráci s Katedrou oceľových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty sa podieľajú na diagnostike stavu a posúdení prevádzkyschopnosti mosta SNP po 50-ročnej prevádzke. Táto úloha je odbornou výzvou pre obidva kolektívy.

Most SNP bol uvedený do prevádzky v r. 1972 ako druhý most na svete zavesený na lanách.

V Bratislave máme aj druhý unikátny most – Most Apollo, ktorý získal Opal Award 2006 ako jediná európska stavba. Unikátnosťou bolo otáčanie mosta z Bratislavského brehu na pilier naplavovaním v septembri 2004. Pri tejto operácií hralo kľúčovú úlohu kalotové ložisko, na ktorom sa most otáčal. Pevnostný výpočet tohto prvku bol tiež dielom pracovníkov ÚAMM.