Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Generálny riaditeľ Jaroslav Šedivý výrobného závodu Danfoss Power Solutions, a. s., ktorý sídli priemyselnom parku Považských Strojární odovzdal po valnom zhromaždení Zväzu strojárskeho priemyslu SR dekanovi Strojníckej fakulty STU v Bratislave pekný dar.

Spoločnosť Danfoss Power Solutions, a. s. venovala Strojníckej fakulte, pri príležitosti 25. výročia sumu 25000 EUR ako poďakovanie za dobrú spoluprácu.

Spolupráca medzi SjF a spoločnosťou Danfoss prebieha dlhodobo s hlavným dôrazom na hydrostatické prvky a systémy a pri zavedení odborných predmetov do výuky v oblasti predmetov z hydrostatiky."