Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

5-členný tím študentov zo Slovenska sa zúčastnil na medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (IYPT) a podarilo sa im získať rovno zlatú medailu.  Tento úžasný úspech sa Slovensku podarilo  získať len 3 krát v celej histórii  turnaja. K úspechu priložilo ruku aj Centrum inovácií na Strojníckej fakulte STU v Bratislave pod vedením Ing. Ivana Morávka, PhD.

Cieľom IYPT je simulovať  reálny vedecký výskum. Študenti musia postaviť samotné experimenty a následne vypracovať prezentáciu, v ktorej popíšu ako daný fenomén funguje. Svoju prácu obhajujú pred medzinárodnou porotou zloženou z rôznych uznávaných vedcov a odborníkov.

Úspešný tím tvorili študenti Veronika Ucekajová, Nina Nevláčilová,  Daniela Vasiľová, Karolína Jediná a Michal Varšányi. Vedúcimi tímu boli Marián Kireš a Bohdan Gliševič.

Jedným  z riešených problémov bola - Dynamika guľôčky. K prezentácii bolo potrebné vyhotoviť špeciálny diel zariadenia , ktoré meralo pohyb guľôčky  s vysokou presnosťou. Model vyrobený v 3D tlačiarni nebol postačujúci. V Centre inovácií Strojníckej fakulty STU v Bratislave vyrobili model s požadovanou presnosťou.

K úspechu gratulujeme a želáme všetko dobré celému tímu a našim skvelým zamestnancom.

Viac o súťaži nájdete na uvedenom linku:
https://www.iypt.org/