Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Postdoktorand na SjF STU BA, Jan Rybář, ako výskumný pracovník rieši projekty európskeho (H2020) aj národného významu (KEGA, VEGA), najmä v oblasti medicínskej metrológie.  Vo vedeckom tíme našej fakulty zloženom z prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, Stanislava Ďuriša, Branislava Hučka a Petra Pavláska vylepšujú vyvinuté etalónové zariadenie s modelovým okom a pracujú na zariadení očnej tonometrie medzi určené meradlá aj u nás – v Slovenskej republike, kde je metrologická oblasť tonometrov prakticky legislatívne nezabezpečená. Jan Rybář bol Hosťom dňa v TV Polar – moravskosliezkej regionálnej televízii v Ostrave. Reláciu, kde krátko pohovoril k riešenej vedeckej problematike si možte pozriet tu.

 

https://polar.cz/porady/host-dne/host-dne-02-09-2020-17-14

Jan Rybář pochádza z Českej republiky, z Olomouckého kraja. Po štúdiu na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Olomouci sa rozhodol ísť študovať na Strojnícku fakultu STU v Bratislave. Prilákal ho sem študijný program „Výrobné systémy a manažérstvo kvality“ a predovšetkým prepojenie Strojníckej fakulty na automobilový priemysel – Volkswagen Slovakia​, kde aj počas štúdia získaval prax. Po bakalárskom štúdiu pokračoval v študijnom programe „Meranie a skúšobníctvo“ a následne v doktorandskom študijnom programe „Metrológia“, kde sa venoval vývoju metód pre zabezpečenie nadväznosti meradiel vnútroočného tlaku.

Teraz na škole pôsobí ako výskumný pracovník (postdoktorand) na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky ÚAMAI SjF STU​. Počas štúdia tiež zvládol kombinované štúdium na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave, kde absolvoval bakalárske aj magisterské štúdium v odbore „Učiteľstvo odborných predmetov“. Pôsobí predovšetkým v oblasti medicínskej metrológie, ktorá je v súčasnej dobe kľúčová, tyká sa ľudského zdravia. Stretnúť sa s medicínskou metrológiou môžete napr. pri meraní telesnej teploty pri vstupe do budovy, pri meraní krvného tlaku, či už spomínaného meraní vnútroočného tlaku, a v celom rade iných laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Jeho vedecký tím spolupracuje s Klinikou oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice, Nemocnice Ružinov v Bratislave, so Slovenským metrologickým ústavom v Bratislave, Katedrou optiky z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, z Českým metrologickým inštitútom a novo nadviazaná spolupráca je aj s Katedrou laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce z Trnavskej univerzity v Trnave.