Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení kolegovia, milí študenti,  

dovoľte aby som sa vám prihovoril v tomto kritickom a nie  zvyčajnom čase. Za normálnych podmienok by sme sa vzájomne stretávali na fakulte a tak zamestnanci, ako aj študenti by sme si plnili svoje povinnosti. 


No, my v súčasnosti prežívame bezprecedentný celosvetový „vojnový konflikt“ proti zákernému nepriateľovi  s názvom koronavírus (COVID19). Poznáme síce jeho meno, ale na rozdiel od klasických vojnových konfliktov, zákernosť súčasného nepriateľa spočíva v tom, že je neviditeľný. A nikto z nás nevie, na koho a kedy zaútočí. Striehne kto z nás urobí aj tú najmenšiu chybu a okamžite, bez varovania útočí. A jeho dôsledky na celom svete sú strašné, státisíce chorých a tisícky mŕtvych.

Všetci si teraz o to viac uvedomujeme, že zdravie je ten najväčší poklad každého človeka.  Každému z nás bolo genetický dané do vienka pri narodení a musíme s ním nakladať veľmi rozvážne. 

Žiadne zhromažďovanie, zodpovednosť a disciplína, to sú naše hlavné zbrane v tejto prečudesnej vojne.

Zodpovednosť. Vedenie fakulty, ústavy a útvary kontinuálne zabezpečujú najnutnejšie aktivity  aj v tejto výnimočnej situácii. Robíme všetko pre to, aby sa pedagogický proces úplne nezastavil, aby študenti úspešne ukončili letný semester 2019/20, aby sme pokračovali na riešení výskumných úloh.

Zamestnancom chcem pripomenúť, že význam slov „práca na doma“ nie sú len osobné koníčky, či práca na zveľaďovaní bytu, alebo záhrady. Sú to aj povinnosti, ktoré ste dostali zadané od svojich vedúcich a tie treba plniť.

Milí študenti, vám chcem pripomenúť, že vašou základnou povinnosťou aj v týchto časoch je študovať. Treba sledovať informácie, ktoré vám postupujú pedagógovia a plniť všetky zadania tak, aby sme mohli aj touto bezkontaknou formou úspešne zvláduť tento semester. Osobitne sa chcem prihovoriť študentom končiacich ročníkov, aby sa v maximálnej možnej miere venovali finalizácii svojich záverečných prác.

Disciplína.  Dovoľujem si vás požiadať, aby ste sa správali zodpovedne a mali ako prioritu nielen vlastné zdravie, ale najmä to, aby ste svojím nezodpovedným konaním neohrozili svoje rodiny, kolegov či študentov. „Nedráždime hada bosou nohou“ – preložené na dnešnú dobu to znamená: minimum osobných kontaktov, ani na krok bez rúška a rukavíc. 

Niekoľko dôležitých zásad:

  • na fakultu majú prístup len ľudia, ktorí zabezpečujú nevyhnutný chod fakulty Ostatní ľudia majú na fakultu zakázaný vstup,
  • zamestnanci, ktorí vstupujú na fakultu sa musia nechať zapísať na vrátnici, ústa musia mať chránené ochranným rúškom a na vrátnici im bezkontaktne vrátnik zmeria teplotu. Len tí zamestnanci, ktorí splnia tieto 3 podmienky budú vpustení do budovy,  
  • všetky možné činnosti je nutné realizovať bezkontaktnou formou. Platí to tak pre pedagogický proces, ako aj pre práce na výskumných projektoch. Vieme, že práve naša fakulta má veľké problémy s realizáciou experimentov tak v pedagogickom procese, pri záverečných prácach, ako aj pri výskumných úlohách. Diskutujeme o náhradných riešeniach.  
  • priebežne vykonávame kontrolu pedagogického procesu a realizáciu úloh na výskumných projektoch. Keď je niekde problém, hláste to svojím vedúcim, garantom študijných programov alebo priamo mne. Určite budeme spoločne hľadať riešenie.
  • priebežne vás budeme informovať o zasadnutiach jednotlivých grémií univerzity a fakulty. Budú to najmä úlohy súvisiace s termínom a formou ukončenia aktuálneho semestra.
  • plánujeme vytvoriť intranetové diskusné fórum, kde budeme môcť diskutovať o problémoch a aktuálnych úlohách. Vzájomne si môžeme vymieňať poznatky a skúsenosti.

Vážení kolegovia, milí študenti, priatelia, 

nikto z nás dnes nevie, ako dlho bude tento vojnový konflikt, do kedy bude fakulta zatvorená a ako vlastne ukončime tento akademický rok. Jedno je ale isté, musí nás spájať neoblomná viera, že po splnení tých troch podmienok,  raz túto vojnu musíme vyhrať a fakulta sa vráti do normálneho života s prezenčnou formou výučby. 

V Bratislave, 22 marec 2020

Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave