Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,
že v rámci 
inauguračného konania doc. Ing. Michala Masaryka, PhD.,
pracovníka 
Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

sa dňa 03. marca 2020  o 11:00 hod. v miestnosti 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31
Bratislava,

uskutoční inauguračná prednáška pod názvom: „Solárna klimatizácia pomocou Fresnelových solárnych kolektorov v kombinácii s ejektorovým chladením.“