Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,
že v rámci 
inauguračného konania  doc. Ing. Branislava Hučka, PhD.,
pracovníka 
Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

sa dňa 03. marca 2020  o 10:15 hod. v miestnosti č. 023 na SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31
Bratislava,

uskutoční inauguračná prednáška pod názvom: Mechanika biologických tkanív.