Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Jubilejný 15-ty krát udeľovala Rada SPNZ NZ (Slovenský plynárenský a naftový zväz) cenu za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti plynárenstva. Cenu prof. Nemessányiho (udeľovaná od r. 2012, v rokoch 2005-2011 sa udeľovala pod názvom Národná cena plynárenského priemyslu) získal absolvent Strojníckej fakulty Ing. Juraj Heško.

Prácu s názvom „Vplyv korózneho poškodenia a prídavného ohybu na bezpečnosť tlakového potrubia“ vypracoval pod vedením doc. Vladimíra Chmelka. Práca bola venovaná koróznym defektom vyskytujúcim sa po viacročnej prevádzke potrubí a ich vplyvom na integritu (tlakovú bezpečnosť) pri spolupôsobení prídavných ohybových namáhaní. Práca je tak cenným príspevkom pri posudzovaní prevádzkyschopnosti starších úsekov plynovodov.  Rada SPNZ oceňuje každoročne najlepšie diplomové práce tých študentov, ktorí ukončia štúdium výnimočnou, inovačnou diplomovou prácou, zameranou na problematiku plynárenstva a príbuzné odbory alebo prácou, ktorá sa dotýka niektorej z oblastí strategických princípov Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU). Celkovo je to už ôsma prvá cena v tejto súťaži pre Strojnícku fakultu.