Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V roku 2019 súťažilo 27 diplomových prác z celého Slovenska (maximálne 2 práce z jednej fakulty)  o cenu za najlepšiu diplomovú prácu od spoločnosti Slovnaft.  Okrem prepojenia na zameranie vyhlasovateľa súťaže sa hodnotila náročnosť a aktuálnosť práce, výsledky práce s ohľadom na ich praktické využitie a prezentácia práce.

Jednou z troch ocenených prác bola diplomová práca Ing. Petra Ištvána s názvom:  Vplyv nedokonalostí zvarových spojov a prídavného namáhania na bezpečnosť tlakového potrubia.

Práca bola vypracovaná pod vedením doc. Vladimíra Chmelka a výpočtové modely boli vytvorený na základe priamych deštrukčných skúšok vzoriek potrubia.  Spolu s autorom práce bola finančne ocenená aj fakulta (cenu prevzal jej dekan prof. Šooš).

Celkovo je to už 5 cena za Najdiplomovku pre Strojnícku fakultu.