Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci inauguračného konania

doc. Ing. Róberta Olšiaka, PhD.,

pracovníka 
Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 26. novembra 2019 o 10:15 hod. v miestnosti 023
SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 
Bratislava, uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

„ Výskum prejavov a účinkov kavitácie v hydraulických strojoch a zariadeniach“.