Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenovacieho konania doc. Ing. Romana Feketeho, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

sa dňa 24. septembra 2019 o 11:00 hod. v miestnosti 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava, uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

„Granulácia suchých a vlhkých partikulárnych materiálov."