Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Miloša Matúša, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU,

sa dňa 24. septembra 2019 o 8,00 hod. v miestnosti 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, uskutoční obhajoba habilitačnej práce

„Silové pomery pri lisovaní biomasy a ich vplyv na konštrukciu nástrojov ”

a dňa 24. septembra 2019 o 10:15 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška:

„Konštrukcie zhutňovacích strojov a nástrojov“ v miestnosti 023.