Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Iveta Onderová

       Ing. Iveta Onderová, PhD.

       zaradenie:  vysokoškolský pedagóg  –  odborný asistent

       telefón: +421 (2) 57 296 545

       e-mail: iveta.onderova [at] stuba.sk
       pracovisko: Námestie slobody 17; 81231 Bratislava

 

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 1997       Stredná priemyselná škola strojnícka v Myjave,
 • 2003       Ing.; SjF STU v Bratislave; odbor: Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu ,
 • 2009       PhD.; SjF STU v Bratislave; odbor: Výrobné stroje a zariadenia,
 • 2015       Technická univerzita v Žiline; Znalec v odbore strojárstvo; zapísaná v zozname znalcov Ministerstva Spravodlivosti

Odborná prax:

 • 2007 – 2011: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; vedecko-výskumný pracovník – konštrukcia strojov a zariadení,
 • Od roku 2011: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; vysokoškolský pedagóg,

Oblasti pedagogického pôsobenia:

 • Technológia
 • Nástroje
 • Prípravky

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:

 • príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
 • články v časopisoch

Účasť v projektoch:

 • Spoluriešiteľ na projektoch APVV, KEGA, VEGA a Štrukturálnych fondoch

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • členka organizačného výboru vedeckých konferencií
 • organizátorka odborných seminárov
 • znalec zapísaný v zozname znalcov MS SR
 • vedúci/oponent bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.