Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

30. apríla sme si pripomenuli  milú udalosť  na našej Strojníckej fakulte STU v Bratislave . Našu fakultu navštívil bývalý rektor  profesor Stanislav Adamczak, ktorý pred 25. rokmi obhajoval veľký doktorát v zasadacej miestnosti dekana fakulty.   

Životopis profesora Stanislava Adamczaka

Sa narodil 25.10.1948 v Sandoměři. Je absolventom Fakulty jemnej mechaniky na technickej univerzity vo Varšave. Od roku 1972 až doposiaľ pôsobí na Technickej Univerzite v Kielcoch, ako vedecko didaktický zamestnanec. V roku 1977 obhájil na tejto univerzite Phd.  

Dňa 13.5.1994 obhájil veľký doktorát na SjF STU v Bratislave.

V roku 1997 získal na Slovensku od prezidenta Michala Kováča titul profesora a následne v roku 1999  získal od prezidenta Alexandra Kwasnievského aj titul profesora v Polsku. V rokoch 2002 – 2008 bol dekanom fakulty Mechatroniky a Stojárstva TU Kielce a v rokoch 2008 – 2016 rektorom TU Kielce.

Profesor Adamczak je nositeľom titulov Dr.h.c. univerzít TU Košice, UNIZA Žilina, Uversität SUME a Rovné, VSB TU Ostrava. Je členom vedeckých rád na fakultách VT Prešov TUKE, SjF UNIZA, VSB FS TU Ostrava a súčasne členom Veľkej vedeckej rady VSB TU Ostrava.

Menovaný má dlhoročnú spoluprácu Strojníckou fakultou STU v Bratislave v rámci programu CEEPUS, ktorej bol koordinátor v rokoch 1997 doteraz. S priemyslom na Slovensku má veľmi aktívnu spoluprácu najmä AQUASTILL Považská Bystrica.