Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vyhodnotenie ŠVK 2019

1. Sekcia - Strojárske technológie a materiály

1.Miesto: Bc. Adam ARENDÁŠ - Návrh a overenie vhodnosti bimetalického spojovacieho elementu pre REW spájanie Zn oceľového plechu s termoplastom (školiteľ prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.)
2.Miesto: Bc. Róbert KVASNICA - Úprava Al taveniny pred liatím (školiteľ Ing. Branislav Vanko, PhD.)
3.Miesto: Eduard BOHUNSKÝ - Progresívne materiály pri výrobe moderných hokejových pások (školiteľ Ing. Judita Belanová, PhD.)

2. Sekcia - Výrobné systémy a environmentálna technika

1. Miesto: Bc. Ján POKORNÝ - Návrh chladiča motorových kontrolérov (školiteľ doc. Ing. M. Králik, PhD.)
2. Miesto: Bc. Dávid ŠUHAJ - Termálna analýza tlačovej hlavice 3D tlačiarne (školiteľ doc. Ing. J. Beniak, PhD.)
3. Miesto: Bc. Katarína PLOCHÁŇOVÁ - Implementácia Industry 4.0 vo Volkswagen Slovakia, a.s. (školiteľ Dr. Ing. I. Součková, PhD.)

3. Sekcia - Odborná komunikácia v cudzom jazyku

1.Miesto: Bc. Bence Nagy, Bc. Ľubomír Maťuga - 3D printing rover SPrinter (školiteľ Mgr. Jana Lokajová)
2.Miesto: Norbert Halás, Samuel Babjak - Electric cars (školiteľ Mgr. Jana Lokajová)
3.Miesto: Radomír Jaček, Vít Sedláček - Aircraft Engines and Their Impact on the Environment (školiteľ PhDr. Anna Kucharíková, PhD.)

4. Sekcia - Aplikovaná mechanika

1.Miesto: Bc. Damián Kozel - Optimalizácia a pevnostná analýza kompozitnej štruktúry monokoku FSAE (školiteľ Ing. Miroslav Šulko, PhD.)
2.Miesto: Bc. Ľubomír Maťuga - Návrh a realizácia mechanickej konštrukcie robotického vozidla (školiteľ doc.Ing. Vladimír Chmelko, PhD.)
3.Miesto: Bc. Kristián Skall - Hodnotenie únavovej životnosti (školiteľ doc.Ing. Vladimír Chmelko, PhD.)

5. Sekcia - Dopravné a pracovné stroje

1.Miesto: Bc. Tomáš Nemček - Konštrukčný návrh hydraulického rýchloupínača UDS 132 (školiteľ doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.)
2.Miesto: Bc. Adam Vincze - Konštrukčný návrh nakladača LOCUST 904 - prac. zariadenie (školiteľ doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.)
3.Miesto: Bc. Michal Husár - Mechanické preplňovanie mini motora (školiteľ prof. Ing. Marián Polóni, CSc.)

6. Sekcia - Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel

1.Miesto: Bc. Martin Hrbáň - Návrh kontinuálneho granulátora liečiv (školiteľ Ing. Oliver Macho, PhD.)
2.Miesto: Bc. Adam Guštafík - Analýza procesu tabletovania farmaceutického materiálu (školiteľ doc. Ing. Peter Peciar, PhD.)
3.Miesto: Bc. Mária Karľová - Granulácia priemyselných hnojív (školiteľ doc. Ing. Peter Peciar, PhD.)

7. Sekcia - Energetické stroje a zariadenia

1. Miesto: Bc. Martina Žmijáková  - Nestacionárne javy v potrubí pri doprave ropy na veľkú vzdialenosť (školiteľ doc. Ing. Karol Prikkel, PhD.)
2. Miesto: Bc. Matej Šiška  - Návrh a modelovanie hydraulického systému navijaku (školiteľ Ing. Marek Mlkvik, PhD.)
3. Miesto: Bc. Ivana Stančíková  - Hodnotenie uplatnenia tepelných čerpadiel v nízkoenergetických domoch (školiteľ doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.)

8. Sekcia - Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

1.Miesto: Bc. Juraj Bavlna - Robotická 3D tlač pomocou 6-osého kĺbového ramena (školiteľ Ing. Martin Juhás, PhD.)
2.Miesto: Bc. Jakub Kulhánek, BSBA - Embedded predictive control of a laboratory inverted pendulum system (školiteľ doc. Ing. Martin Gulan, PhD.)
3.Miesto: Bc. Martin Lučan - Využitie ROS pre simultánnu lokalizáciu a mapovanie na platforme mobilného robota (školiteľ doc. Ing. Martin Gulan, PhD.)

9. Sekcia - Mechatronika

1. Miesto: Adrián Papp - CNC frézovačka (školiteľ Ing. Marek Gašparík, PhD.)
2. Miesto: Karolína Everlingová - Autonómny zavlažovací systém riadený mikrokontrolérom (školiteľ Ing. Marek Gašparík, PhD.)
3. Miesto: Bc. Martin Lučan - Núdzové brzdenie automobilu s ABS na nerovnej vozovke (školiteľ Ing. Jana Harakaľová, CSc.)

FOTOGALÉRIA