Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Michael Pasteka

 

Ing. Michael Paštéka

Zaradenie:      doktorand
Telefón:           +421 904 008 028
e-mail:             michael.pasteka [at] stuba.sk
Pracovisko:     Námestie slobody 17; 81231 Bratislava;
č. miestnosti:   426/3

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 2011       SPŠ Elektrotechnická K. Adlera; Priemyselná Informatika
 • 2011       CISCO akadémia; CCNA certifikáty
 • 2016       Ing.; STU Bratislava; Strojnícka fakulta; Automobily a pracovné stroje

Odborná prax:

 • Siemens s.r.o.
 • Volkswagen Slovakia a.s.
 • Doktorandské Štúdium - SjF STU BA

Oblasti pedagogického pôsobenia:

 • Softvérové programovanie
 • Programovanie CNC

Oblasti vedeckého poznania:

 • CNC výroba a pokročilé programovanie
 • Vývoj zváracích technológií
 • Vývoj navíjacích technológii
 • Vývoj špeciálnych manipulačných technológii
 • Programovanie robotov a PLC systémov
 • Automatizácia

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Anglický jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:

 • Odborné práce v časopisoch a zborníkoch
 • Podaná žiadosť na patent
 • Účasť na projektoch (KEGA,VEGA...)

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • vedúci a oponent bakalárskych prác

Pobyty a stáže:

 • 2018 - TU Wien, Rakúsko - konferencia
 • 2018 - University of Novi Sad, Srbsko - Erasmus+ (90 dní)