Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Martina Gulana, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU,
sa dňa 05. februára 2019 o 08,00 hod. v miestnosti 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17,
uskutoční obhajoba habilitačnej práce „Efficient Embedded Explicit Model Predictive Control via Convex Lifting”
a dňa 05. februára 2019 o 10:30 hod. sa v miestnosti 023 uskutoční habilitačná prednáška: “Pamäťovo a výpočtovo efektívne prediktívne riadenie vibrácií implementované na mikropočítači“.

!!! POZOR zmena miesta konania obhajoby habilitačnej práce: miestnosť 442 !!!