Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Veľké a úspešné spoločnosti v oblasti priemyslu na Slovensku oceňujú najlepšie diplomové práce a podporujú aj touto formou technické vzdelávanie. Jednou z najdlhšie udeľovaných cien v tejto oblasti je „Národná cena plynárenského priemyslu“(udeľovaná v rokoch 2005-2011), v súčasnosti nesúca názov „Cena prof. Nemessányiho“ (od r. 2012). Rada SPNZ (Slovenský plynárenský a naftový zväz) oceňuje každoročne najlepšie diplomové práce tých študentov, ktorí ukončia štúdium výnimočnou, inovačnou diplomovou prácou, zameranou na problematiku plynárenstva a príbuzné odbory alebo prácou, ktorá sa dotýka niektorej z oblastí strategických princípov Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU). V tomto roku bola vyhodnotená celoslovenskou odbornou komisiou ako najlepšia a 1.miesto získala študentka Strojníckej fakulty STU v Bratislave Ing. Ráchel Jurkovičová za prácu „Posúdenie vibračnej bezpečnosti obtokových potrubí plynu“. Diplomovú prácu vypracovala pod vedením Ing.Miroslava Šulka, PhD. v študijnom programe Aplikovaná Mechanika. V 14-ročnej histórii súťaže študenti Strojníckej fakulty STU získali celkovo už 7 prvých cien a Strojnícka fakulta STU je najúspešnejšou spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku v tejto súťaži pred Hutníckou fakultou TU Košice a fakultou Chemickej a potravinárskej technológie STU.

Víťazi v doterajšej histórií zo Sjf:

2005 Ing. Peter Krššák – Sjf STU, študijný program Aplikovaná mechanika

2006 Ing. Ondrej Spišák – Sjf STU, študijný program Aplikovaná mechanika

2008 Peter Poš– Sjf STU, študijný program Aplikovaná mechanika

2010 Milan Slíška – Sjf STU študijný program Aplikovaná mechanika

2011 Tomáš Stopka – Sjf STU, študijný program Tepelné energetické stroje a zariadenia

2017 Dávid Nagy – Sjf STU, študijný program Mechatronika

2018 Ráchel Jurkovičová – Sjf STU, študijný program Aplikovaná Mechanika