Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení autori, vážené autorky,
je otvorené prihlasovanie publikácií do edičného plánu na roky 2019 a 2020.

Publikácie, ktoré boli avizované v edičnom pláne na rok 2017-2018 a neboli v tomto roku odovzdané, NEBUDÚ automaticky preklopené do edičného plánu na rok 2019-2020.

Autori týchto publikácii musia svoje pripravované publikácie opätovne prihlásiť do edičného plánu na rok 2019 a 2020.

Vyplnené a podpísané „návrhové listy“ posielajte edičnému referentovi SjF Ing. Lucia Ploskuňáková (č. dverí 036)

Návrhový list musí byť podpísaný aj vedúcim ústavu

Návrhové listy, prosím zašlite aj v elektronickej verzii (*doc, *docx) na email: lucia.ploskunakova@stuba.sk.

Termín ukončenia prihlasovania publikácií do edičného plánu SjF na rok 2019-2020 je: 09. november 2018.