Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Michala Bachratého, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU,

sa dňa 16. októbra 2018 o 8,00 hod. v miestnosti 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, Bratislava

uskutoční obhajoba habilitačnej práce „ Vplyv rezného prostredia na energetickú bilanciu a silové pomery pri obrábaní”

a dňa 16. októbra 2018 o 10:30 hod.
sa uskutoční habilitačná prednáška: „Vplyv rezného prostredia na energetickú bilanciu a silové pomery pri obrábaní“ v miestnosti 023.