Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Pozýva všetkých členov akademickej obce a zamestnancov fakulty na

STRETNUTIE AKADEMICKEJ OBCE S VEDENÍM FAKULTY

Dňa 25.9.2019 (streda) o 13.00, miestnosť S-4

PROGRAM:
- správa o činnosti fakulty za ak. r. 2018/2019 a hlavné úlohy v ak. r. 2019/2020
- aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja SjF na rok 2019
- hodnotenie individuálnych výkonov zamestnancov
- diskusia