Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci vymenovacieho konania

doc. Ing. Marcely Pokusovej, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

dňa 13. marca 2018 o 10:30 hod. v miestnosti 023 na SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava,

sa uskutoční inauguračná prednáška pod názvom: „Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor pre kontinuálne liatie tenkých profilov zo zliatin na báze Al.