Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prinášame Vám informáciu o 11. ročníku súťaže NAJDIPLOMOVKA 2017, ktorá je určená pre absolventov vysokých škôl a ich fakulty.

Autori troch najlepších diplomových prác, prihlásených do súťaže v ak. roku 2016/2017 získajú od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. po 1000 EUR a ich fakulty po 2000 EUR (za každú ocenenú prácu).

Radi by sme týmto prizvali do súťaže aj Vašu fakultu a preto v prípade Vášho záujmu prosíme o zaslanie diplomových prác, ktorých téma môže byť pre našu organizáciu relevantná a ktoré sú podľa Vášho názoru spracované na takej úrovni, aby Vašu fakultu dobre reprezentovali. V prípade otázok k relevantnosti prác nás neváhajte pred ich zaslaním kontaktovať.

Diplomové práce, prosím, posielajte elektronicky na e-mail: silvia.kavalierova@slovnaft.sk, alebo na adresu spoločnosti:
SLOVNAFT, a.s.,
Mgr. Silvia Kavalierová, Rozvoj LZ,
Vlčie Hrdlo 1,
824 12 Bratislava

do 31.7.2017.

Po tomto termíne budú posúdené komisiou zloženou z odborníkov našej spoločnosti, ktorá zároveň vyberie tri najlepšie.

Medzi priority spoločnosti Slovnaft patrí spolupráca s kvalitnými partnermi v oblasti vzdelávania a preto veríme, že Vás táto súťaž opätovne osloví a zapojíte sa aj tento rok.