Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

V rámci podujatia pracovníci ústavu v stánku ústavu prezentovali možnosti štúdia na študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia, zabezpečovaných ústavom. Záujemcovia zo stredných škôl mali možnosť navštíviť 6 laboratórií ústavu, vyskúšať si svoje schopnosti a zručnosti v súťaži GrandPrix – My FESTO roboti. Finalisti Strojárskej olympiády prezentovali svoje práce pred komisiou, zloženou z pracovníkov ústavu.