Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Andrej Červeňan


Ing. Andrej Červeňan, PhD.

Zaradenie: pedagogický pracovník
Telefón: +421 2 57 296 585
e-mail: andrej.cervenan[at] stuba.sk
Pracovisko: Námestie slobody 17; 81231 Bratislava;
č. miestnosti: 666/1

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 1994    Ing.; STU Bratislava; Strojnícka fakulta; odbor: Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi
 • 2000    PhD.; STU Bratislava; Strojnícka fakulta; odbor: Strojárske technológie a materiály

Odborná prax:

 • 1998 - 2000 Strojnícka fakulta STU v Bratislave; výskumný pracovník
 • 2000  do teraz: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; odborný asistent

Oblasti pedagogického pôsobenia:

 • Údržba strojov a výrobných systémov
 • Priemyselná a servisná robotika
 • Technológia obrábania a montáže
 • Programovanie CNC strojov

Oblasti vedeckého poznania:

 • Výskum v oblasti robotiky a automatizácie výrobných systémov
 • Údržba a diagnostika strojov

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Nemecký jazyk
 • Anglický jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:

 • VŠ učebnice a kapitoly vo VŠ učebniciach:  1
 • Pôvodné vedecké publikácie

       v domácich časopisoch:  4

       v zborníkoch z domácich konferencií:  13

       v zborníkoch zo zahraničných konferencií:  5

 • Odborné práce v časopisoch a zborníkoch: :  5

Účasť v projektoch podporovaných EÚ:

 • Projekt „Transfer poznatkov pre moderné automatizované výroby“ spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu; 2007-2008

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • riešiteľ grantových úloh
 • zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ výskumných úloh pre priemyselnú a podnikateľskú sféru
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch inžinierskeho štúdia
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch bakalárskeho štúdia
 • oponent bakalárskych a diplomových prác

Pobyty a stáže:

1998 – University of Maribor, Slovinsko – 1 mesiac