Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Viliam Čačko

         

Ing. Viliam Čačko, PhD.


Zaradenie:   výskumník
Telefón: +421 2 57296560
e-mail: viliam.cacko [at] stuba.sk
Pracovisko: Námestie slobody 17; 81231 Bratislava; 
č. miestnosti: 435

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

Odborná prax:

 • 2009 – 2011: ZOP krby Chynorany, projektant
 • od roku 2011 Strojnícka fakulta STU v Bratislave; výskumný pracovník, konštrukcia strojov a zariadení

Oblasti pedagogického pôsobenia :

 • Výrobné stroje a zariadenia

Oblasti vedeckého poznania:

 • Výskum v oblasti optimalizácie strojov a zariadení na spracovanie karosérií zo starých vozidiel
 • Konštrukcia strojov na spracovanie biomasy
 • Výskum v oblasti optimalizácie strojov na spracovanie biomasy
 • Výskum v oblasti rezacích strojov

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Anglický jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:   Pôvodné vedecké publikácie

         v zahraničných časopisoch:  3

         v zborníkoch z domácich konferencií:  8

         v zborníkoch zo zahraničných konferencií:  7

 • Odborné práce v časopisoch a zborníkoch:   21

Účasť v projektoch podporovaných EÚ:

 • Projekt Výskum progresívnej technológie zhutňovania biomasy a výroby prototypov vysoko produktívnych  nástrojov
 • Projekt APVV  Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania

Vedecké konferencie:

 • člen prípravného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie TOP
 • člen prípravného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie ERIN

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • riešiteľ grantových úloh
 • zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ výskumných úloh pre priemyselnú a podnikateľskú sféru
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch inžinierskeho štúdia
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch bakalárskeho štúdia
 • oponent bakalárskych a diplomových