Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta spúšťa spoluprácu s ďalšou firmou, s Continental Automotive Systems Slovakia vo Zvolene. Študenti a absolventi majú šancu pracovať v novom výskumno-vývojovom centre úspešnej firmy.

Po viacerých osobných kontaktoch vedenia STU v Bratislave a Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen, ktoré boli zamerané na prípravu spolupráce vo vzdelávaní a vedecko-výskumnej práci, sa dňa 13. marca 2015 uskutočnilo na Strojníckej fakulte STU prvé z prezentačných podujatí so zámerom konkretizovať rámce spolupráce a informovať študentov o možnostiach uplatnenia absolventov. Koncern Continental rozhodol v roku 2013 o vybudovaní výskumno-vývojovej základne vo svojom závode vo Zvolene, čo vyvolalo potrebu nájsť na desiatky pracovných pozícií vhodných kreatívnych a odborne vzdelaných pracovníkov so zameraním na strojárstvo, elektroniku a softvérové inžinierstvo. Vybudovanie nových moderných priestorov vybavených najmodernejšou technikou pre konštruovanie, simulácie a testovanie brzdových systémov si vyžaduje vysoké požiadavky na obsadzované pracovné pozície, ktoré spĺňajú iba absolventi vybraných fakúlt niektorých technických univerzít na Slovensku, medzi ktoré Strojnícka fakulta STU v Bratislave nesporne patrí.

 
Otvorenie seminára prorektorom STU prof. Ing. Marianom Peciarom, PhD.

Firma Continental Automotive podporuje študentské aktivity na SjF STU. Už od vzniku je priamym podporovateľom STUBA Green Teamu - týmu študentov, ktorí každoročne stavajú súťažné vozidlo Formula Student Electric. Aj preto sa na Strojníckej fakulte STU v Bratislave uskutočnil 13. marca 2015 seminár určený študentom s názvom „Odštartuj svoju kariéru v spoločnosti Continental vo Zvolene ... a staň sa kreatívnym členom tímu inžinierov podieľajúcich sa na vývoji softwéru a systému elektronickej parkovacej brzdy!“. Seminár otvoril prorektor STU Marián Peciar a spolu s vedúcim oddelenia R&D Rudolfom Ivanom predstavili ponuku atraktívnych pracovných možností vo firme Continental. Seminára sa zúčastnilo vyše 40 študentov a po skončení prezentácie prebiehala živá diskusia. Niektorí zo študentov si hneď dohodli pracovný pohovor s víziou kvalitného uplatnenia sa v dynamickej oblasti segmentu bŕzd automobilového priemyslu. Firma Continental bude tiež podporovať a odborne garantovať tému doktorandskej práce z oblasti vývoja bŕzd.


Laboratórium generativneho konštruovania

Následne sa uskutočnila diskusia o konkrétnych možnostiach a výskumných projektoch spolupráce s pracovníkmi fakulty doc. Magdolénom a doc. Musilom. Pracovníci firmy potom navštívili špecializované laboratória fakulty. Najprv si prezreli unikátnu experimentálnu stanicu pre výskum pískania bŕzd. Potom na Ústave dopravnej techniky a konštruovania navštívili Laboratórium generatívneho konštruovania určeného pre reverzné inžinierstvo a 3D-scanning a na Ústave chemických a hydraulických strojov a zariadení laboratórium zamerané na vysokotlakové lisovanie práškových materiálov, napr. aj brzdových trecích materiálov a obloženia.


Laboratórium bŕzd

Obe zúčastnené strany stretnutia konštatovali, že študenti fakulty majú veľkú budúcnosť a sú dobre pripravení pre technicky náročné práce a spoluprácu treba naďalej obojstranne rozvíjať. Pre záujemcov z radov študentov sa v polovici mája uskutoční odborná exkurzia vo výrobnom závode Continental vo Zvolene, kde sa budú môcť zoznámiť s výskumno-vývojovými aj výrobnými pracoviskami. Aj v oblasti vedecko-výskumnej spolupráce boli dohodnuté prvé rámcové projekty, kde sa bude môcť v reálnej praxi rozvíjať transfer vedeckých poznatkov z univerzity do praxe.