Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 12.2.2015 prebehlo vyvrcholenie vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda spojenej s Dňom otvorených dverí, kde študenti stredných škôl mohli bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave, ako inšpiráciu pre výber vhodnej fakulty, prípadne zaujímavého študijného programu.

Akcia bola vyvrcholením aktivít zameraných na propagáciou bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. V rámci tohto podujatia sa konalo aj stretnutie hostí a partnerov Strojárskej olympiády s riaditeľmi stredných škôl za účasti hostí z praxe. Hlavnou témou bola potreba vzdelávania matematiky a fyziky, ako základ pre úspešnú prípravu na kvalitné vysokoškolské štúdium technického zamerania. Práve Strojárska olympiáda dokazuje už ôsmy rok, že je veľkým prínosom popularizácie technického vzdelávania na Slovensku.

F O T O G A L É R I A

Svojou návštevou nás poctili VIP hostia:
Erik Reuting, člen predstavenstva - Volkswagen Slovakia, a.s.
Peter Mikula, personálny rozvoj- Volkswagen Slovakia, a.s.
Ing. Jaroslav Holeček – prezident Zväzu automobilového priemyslu SR
Ing. Martin Morháč - generálny riaditeľ Sova - Digital
prof. Ing. Marian Peciar PhD., - prorektor STU
Ing. Peter Klamo, Výskumný ústav zváračský - Priem. inštitút SR
Ing. Igor Širila, KONŠTRUKTA-Industry, a.s.,
Ing. Milan Cagala, CSc., - Zväz strojárskeho priemyslu

Podujatia sa zúčastnilo 36 stredných škôl a celkový počet účastníkov presiahol 952.
Na slávnostnom finále pri odovzdávaní cien zaspievala skupina Forsomeone.

Strojárska olympiáda 2015
Víťazi v sekciách:

automobily, lode a spaľovacie motory 

1. miesto: Zelenka Michal - SPŠ strojnícka Fajnorovo nábr. BA - Kultivátor pre spracovanie pôdy
2. miesto: Medvecký Jozef - Spojená škola -  Tvrdošín Buggy Fiat 126p
3. miesto: Pacher Dávid - SPŠ Levice - Tvorba RC modelu vznášadla

energetické strojárstvo, procesná a environmentálna technika  

1. miesto: Hubočan Peter -  SOŠ elektrotechnická Žilina - Úsporné verejné osvetlenie
2. miesto: Kapral Radovan - SOŠ elektrotechnická Poprad Matejovce - Optimalizačný kufrík spotreby el. energie
3. miesto: Hirča Marek - Stredná premyslená škola Snina - Alternátor - merací prípravok

strojárska výroba, manažérstvo kvality, strojárske technológie a materiály

1. miesto: Hanuliak Adrían - SOŠ strojnícka Považská Bystrica -  Sústruh
2. miesto: Labát Dušan - SPŠ Levice - Stavba RC modelu historického lietadla a jeho trojrozmerný návrh
3. miesto: Danihel Andrej - SPŠ strojnícka Považská Bystrica - Drvička konárov

aplikovaná mechanika a mechatronika

1. miesto: Bystričan Matúš - Spojená škola Tvrdošín - CNC frézka
2. miesto: Fedor Dominik - SPŠ elektrotechnická Košice -  Šesťnohý robot
3. miesto: Šturcel Roman - SPŠ Dubnica nad Váhom - CNC fréza

automatizácia a informatizácia strojov a procesov

1. miesto: Eduard Verešpej - Stredná odborná škola elektrotechnická, Poprad Matejovce - Pásový dopravník s automatickým vyradzovaním chybných kusov
2. miesto: Miroslav Krempaský - Stredná odborná škola elektrotechnická, Poprad Matejovce - Elektro- automatický dávkovač krmiva pre psa 3. miesto: Vékony Patrik - Stredná priemyselná škola Levice - Autíčko na diaľkové ovládanie

Časový harmonogram