Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení autori, vážené autorky

je otvorené prihlasovanie publikácií do edičného plánu na rok 2015 a 2016.

Publikácie avizované v edičnom pláne na rok 2014 a neboli v tomto roku odovzdané NEBUDÚ automaticky preklopené do edičného plánu na rok 2015-2016.

Autori týchto publikácii musia svoje pripravované publikácie opätovne prihlásiť do edičného plánu na rok 2015 a 2016.

Súčasne Vás prosím o používanie „osnovy recenzného posudku“ hotových publikácii.

Vyplnené a podpísané „návrhové listy“ posielajte edičnému referentovi SjF:


Ing. Lucia Ploskuňáková 
Tel.: 00421 2 572 96 156

 

Návrhové listy, prosím zašlite aj v elektronickej verzii na email: lucia.ploskunakova@stuba.sk.

 

Termín ukončenia prihlasovania publikácií do edičného plánu SjF na rok 2015-2016 je: 14. november 2014.

Informácie k edičnej činnosti a edičnému plánu nájdete tiež na stránke fakulty http://www.sjf.stuba.sk/sk/strojnickej-fakulte/uradna-tabula/edicna-cinnost.html?page_id=3817