Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania v odbore 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

Ing. Ľuboša Magdolena, PhD.,

pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

sa dňa 13. marca 2012 o 8,30 hod. v zasadacej miestnosti č. 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 uskutoční obhajoba habilitačnej práce

„Návrh semiaktívneho odpruženia nákladných automobilov”

a o 11:00 hod. habilitačná prednáška:

“Koncepcia semiaktívneho odpruženia automobilov“

v miestnosti 023.

prof. Ing. Ľubomír Šooš,PhD.
dekan