Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,
že v rámci habilitačného konania Ing. Viery Peťkovej, PhD., pracovníčky SPP,

sa dňa 6. decembra 2011

o 8,30 hod. v miestnosti 357 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17,

uskutoční obhajoba habilitačnej práceSystém integrovaného hodnotenia stavu a prevádzkovej spôsobilosti energetických strojov a zariadení” a

o 10:30 hod. habilitačná prednáška: “ Systém integrovaného hodnotenia stavu a prevádzkovej spôsobilosti energetických strojov a zariadení“ v miestnosti 023.