Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Archív aktualít

 • 18.11.2017
  • Training Day na Strojníckej fakulte

   Dňa 11. 11. 2017 organizovali študentské organizácie BEST Bratsialava a IAESTE Bratislava už v poradí 10. ročník podujatia s názvom Training Day na
   Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

    
 • 10.11.2017
 • 07.11.2017
 • 03.11.2017
 • 02.11.2017
  • Odborný kurz Schaeffler

   Strojnícka fakulta STU v Bratislave a firma Schaeffler spoločne pripravili odborný kurz. 

    
 • 28.10.2017
  • Re-promócie strojných inžinierov po 50 rokoch

   Dňa 29. septembra 2017 bolo v posluchárni S4 Strojníckej fakulty STU v Bratislave opätovne promovaných 80 strojných inžinierov. Prvýkrát si preberali svoje diplomy v tej istej budove pred 50 rokmi, 9. decembra 1967. Re-promočná ceremónia v posluchárni S4 kopírovala oficiálny promočný scenár STU so všetkou dôstojnosťou. K slávnostnej atmosfére prispela dôkladná príprava zo strany organizátorov, disciplinované správanie sa rozochvených seniorov a účinkovanie ochotných členov promočného zboru v zložení prorektor STU prof. Oliver Moravčík, dekan SjF STU prof. Ľubomír Šooš a prodekan SjF STU prof. František Urban.

    
 • 06.10.2017
 • 11.09.2017

Archív aktualít

 • október

 • 10.10.2017
  • Prezentácie SAIA o štipendiách a grantoch
   Slovenská akademická informačná agentúra SAIA a Útvar medzinárodných vzťahov STU Vás pozýva na seminár o štipendijných a grantových možnostiach (mimo Erasmus+) do všetkých krajín sveta (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, inžinierskym príp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce...
 • júl

 • 27.07.2017
  • Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Barbolyas
   V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Borisa Barbolyasa  v študijnom programe:    Automatizácia a informatizácia strojov a procesovštudijný odbor:             &nbs...
  • Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Maták
   V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Mareka Matáka v študijnom programe: Aplikovaná mechanikaštudijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika sa bude konať dňa 24.8.2017 o 8:30 hod.  na Strojníckej fakulte STU v...
 • 21.07.2017
  • Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018
   Podmienky pre prijatie na štúdium s uvedením uplatnenia absolventov po skončení štúdia: BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY Harmonogram prijímacieho konania na akad. rok  2017/2018, termíny zasadnutia prijímacích komisií a komisie rektora pre uchádzačov neprijatých na štúdium. Organizáciu a priebeh prijímacieho kona...