Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU Bratislava, Centrum jazykov a špotru, oddelenie telesnej výchovy a športu

Vás srdečne pozýva na 16.ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA UNIVERZITÁCH

dňa 1.decembra 2011

Cieľom konferencie je vytvoriť prostredie pre prezentáciu výsledkov edukačnej, vedeckovýskumnej činnosti katedier, ústavov telesnej a športovej výchovy na univerzitách doma a v zahraničí.

konferencia je organizovaná pod záštitou Prof.Ing.Lubomíra Šooša,PhD. dekana SjF STU Bratislava

 

info a WWW stránka konferencie